مرجع رسمی و تخصصی مالچ چوب آیوا

رایحه چوب را به خانه ببریم

درباره ما

شرکت ما با عنوان سبز آذین در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ایجاد و نگهداری فضای سبز شروع کرد و با توجه به تجربه های برون مرزی و وجود چالش های مانند کم آبی در کشورمان برخود واجب دید در سال ۱۴۰۰ در زمینه تولید مالچ های گیاهی که میتوانند در زمینه فضای سبز شهری راهگشا باشند وارد شود.
امیدواریم بتوانیم نقش کوچکی در آبادی میهن داشته باشیم