مرجع رسمی و تخصصی مالچ چوب آیوا

رایحه چوب را به خانه ببریم

مالج چوب در زمین بازی

عمده ترین دلیل استفاده از مالچ چوب در زمین بازی کودکان ،زیبایی و دارا بودن رنگ های شاد و چشم انداز بصری در کنار مقرون به صرفه بودن نسبت به گرانول های لاستیکی است

مالچ چوب مناسب زمین بازی کودکان متفاوت از مالچ چوب مناسب فضای سبز است و در نوع چوب فرآوری شده سعی شده از چوب نرمتر و گوشتی تر جهت بالا بردن ضریب امنیت کودکان استفاده شود.

مقدار پوشش ۱مترمربع با ضریب امنیت استاندارد ،ضخامت ۸سانتیمتر لحاظ میگردد