مرجع رسمی و تخصصی مالچ چوب آیوا

رایحه چوب را به خانه ببریم

مالچ چوب در فضای سبز :چوب های رنگی و بدون رنگی که ابتکار عمل بیشتری به طراحان فضای سبزدر طرح های خود میدهند
مالچ چوب ها مواد آلی هستند که به تدریج جذب خاک شده و سبب غنی شدن بستر خاک میشوند
جلوگیری از تبخیر آب تا ٪۶۰ سبب گردیده فاصله دوره آبیاری طولانی تر شده و مصرف آب تابیش از ٪۵۰ کاهش یابد
حسن دیگر مالچ چوب ها کاهش رشد علف هرز است،مالچ چوب ها به تنهایی تا ٪ ۷۰علف هرزها را سرکوب میکنند واگر توام با ژئوتکستایل مورد استفاده قرار گیرند تا ٪ ۱۰۰علف های هرز حذف میشوند
مالچ چوب در زمستان با افزایش دما بستر خاک از سرما زدگی ریشه گباه جلوگیری میکند رنگ های مورد استفاده در مالچ چوب آیوا ارگانیک بوده و دارای بالاترین ثبات در برابر نور خورشید و آب میباشند

مالچ چوب در فضای سبز

مالچ های ۴۰ لیتری از تکه های درشتر چوب فرآوری گردیده و امکان جابه جایی با طوفان های شدید را سلب میکنند